Pierwszy okresowe, w którym Pier coccoluto Ferrigni rozpocząć pratiare sztuki dziennikarstwa będą kierowane przez Carlo Collodi: lo Scaramuccia di Siena. Od tego dnia pozostaną przyjaciółmi na całe życie, condividendo la forte passione per il teatro e

Peter Coccoluto Ferrigni (Yorick figlio di Yorick) Czytaj więcej »